شرکت در نمایشگاه صنعت شیراز | فارس قالب

شرکت در نمایشگاه صنعت شیراز

شرکت فارس قالب در نهمین نمایشگاه صنعت شیراز که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز واقع در شهرک گلستان برگزار گردید، شرکت نمود و آخرین تولیدات خود را به صنعتگران گرامی معرفی کرد.

A-(5) A-(7) A-(11)
A-(19) A-(20)

Poster-TEH-Fair