چهاردهمین نمایشگاه صنعت تهران- سال 93 | فارس قالب

چهاردهمین نمایشگاه صنعت تهران- سال ۹۳

نمایشگاه صنعت تهران

نمایشگاه صنعت تهران

 آلبوم تصاویر حضور شرکت فارس قالب در چهاردهمین نمایشگاه صنعت تهران – مهر ماه ۱۳۹۳

IMG_8752

IMG_8809IMG_8733 IMG_8736 IMG_8746
IMG_8750
IMG_8753 IMG_8758 IMG_8759 IMG_8783 IMG_8786 IMG_8795 IMG_8796 IMG_8803 IMG_8804
IMG_8811 IMG_8822 IMG_8827